Ledningssystem arbetsmiljö, kvalitet och miljö


Som hjälp för en organisation att själv bedriva arbete med att ta fram arbetsmiljö-, kvalitets- och miljöledningssystem har CAMA Konsult tagit fram elektroniska hjälpmedel i form av dokumentexempel för respektive handbok (MS Word-format), samt kompletterande dokument som fordras i arbetet.

Handboksdokumentexempel
Avsikten med detta handboksdokument är att det ska fungera som ett inledande hjälpmedel för hur en handbok kan byggas upp. Amvändaren ska sedan komplettera handboken ifråga med verksamhetsspecifik information och omforma den så att den fungerar i den egna verksamheten.
Exemplet är uppbyggt för att också fungera som en beskrivning av verksamheten. Det finns ett dokumentexempel för kvalitetshandbok med länkar (H0001), ett dokumentexempel för miljöhandbok med länkar (H0002), ett dokumentexempel för arbetsmiljöhandbok med länkar (H0003), samt ett dokumentexempel för en gemensam kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöhandbok med länkar (H0007).

Produkten för ledningssystem innehåller underlag för att skapa ledningssystem online med olika mallar för blanketter och handbok samt planer där det är möjligt att välja ett av alternativen kvalitet, miljö respektive arbetsmiljö eller samtliga tre i ett gemensamt ledningssystem.

För mer information, v g se följande filer: ledningssystem_allmänt _1a , ledningssystem_allmänt_1b respektive ledningsystem cd-pris och kursinnehåll.

Beträffande detaljerat produktinnehåll med blanketter finns information i prislistan för produkterna H0030 för det totala systemet samt H0022 (kvalitet), H0023 (miljö) och H0024 (arbetsmiljö) för respektive delsystem.

En tredagarsutbildning finns som en separat utbildning kring systemet då grunden för ledningssystem, planerna och dokumenten/mallarna gås igenom. Denna utbildning kan spridas över en längre period och genomförs interaktivt så att kursdeltagarna också börjar arbeta med ledningssystemet under utbildningen.

I denna tredagsutbildning ingår motsvarande delar som i introduktionskurserna CAMAQ Introduktion till kvalitet, CAMAQ Miljö i verksamheten och CAMAQ Arbetsmiljö. Däremot får varje kursdeltagare ingen separat kurspärm utan i tredagarskurspriset ingår ett exemplar per företag. Priset för tredagarskursen är 8000 SEK/dag och fler deltagare från företaget kan då vara med.
Denna utbildning hålls internt.

Artikelnr

Benämning

Format

Pris

H0001

Dokumentexempel på kvalitetshandbok med inlagda länkar till blankettmallar

Word

1700

H0002

Dokumentexempel på miljöhandbok med inlagda länkar till blankettmallar

Word

1700

H0003

Dokumentexempel på arbetsmiljöhandbok med inlagda länkar till blankettmallar

Word

1700

H0007

Dokumentexempel på kombinerad kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöhandbok med inlagda länkar till blankettmallar

Word

4500

H0008

Kvalitetsplan baserad på kombinerade skallkrav för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1 kopplad till kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöhandbok

Word

4000

Till sidans topp


VÅRA PRODUKTER
- Start
  - Riskhantering
  - Kvalitet
  - Miljö
  - Arbetsmiljö
  - Ledningssystem arbetsmiljö, kvalitet och miljö
  - Leverantörsbedömning
/Internrevision

- Hur inför man ledningssystem?
- Prislista
- Beställning
- Vad kan CAMA Konsult hjälpa till med?
VÅRA TJÄNSTER INOM IT
För att underlätta för våra besökare har vi valt att dela upp våra verksamhetsområden på två olika webbplatser.
Våra tjänster inom IT, webb, trycksaker och multimedia hittar du här »


KONTAKTINFORMATION
C A M A Konsult AB
Malmö
Malmövägen 503-23, 230 40 Bara
Tel: 040 - 44 60 60
E-post: info@camakonsult.se